יום ראשון, 13 בפברואר 2011

יום סינכרוני מקוון באנגלית

בשבוע שעבר, ביום שני נכחתי ביום מיוחד במינו. זה היה יום מקוון לתלמידי כיתות ט' באנגלית. תלמידם אלו נשארו בבית ובמשך כל הבוקר עבדו מבתיהם,על עיתון נוער באנגלית. לאורך כל היום היו מוריהם מחוברים אליהם באמצעות מערכת סינכרונית, והתלמידים יכלו לשאול שאלות, להתלבט וגם לשמוע את הסברי המורים לחבריהם.

ההכנות ליום המקוון היו ארוכות וכללו חלוקה של התלמידים לקבוצות שונות מאלו שהם לומדים בהן בכיתה. בכך, נשברה מסגרת הכיתה, מעבר למסגרת המקום והזמן. בנוסף, הותקנה על כל המחשבים הניידים של התלמידים התוכנה לשיעורים סינכרוניים וכל התלמידים עברו הכשרה כיצד משתתפים בשיעור כזה. טרום היום המקוון נערכו ניסויי כלים בבית הספר, כדי להבטיח שביום המקוון יוכלו כל התלמידים להתחבר. צוות האנגלית בבית הספר חבר את הפעילויות לתלמידים, שכללו מצגת פתיחה שכללה שאלות כן / לא על מנת ליצור אינטראקטיביות בזמן המפגש הסינכרוני ופעילויות בפורום.

ואכן, ביום שני בבוקר ההתרגשות היתה רבה. צוות האנגלית בחמ"ל התחבר לאוזניות והחל את הבוקר בבירור מי מהתלמידים נמצא ברשת. ההרצאה נתנה ואחרי כ- 45 דקות התלמידים החלו בפעילות עצמאית, תוך שהם נעזרים בעת הצורך במורים שנשארו מחוברים לארוך כל היום לאוזניות ולמחשב.

במהלך הפקת הלקחים מן היום, עלתה התמונה שלמרות החשש של חלק מהמורים, ההשתלטות על הטכנולוגיה היתה מלאה, וגם אם בתחילת היום היו חששות הם התפוגגו במהלכו. בנוסף, התייחסו המורים לשאלה האם רצוי לערוך יום מקוון שלם במקצוע אחד, והאם לא כדאי היה להשאיר את החלוקה לקבוצות המקוריות ובכך להקל על המורים שלא תמיד דברו עם תלמידים שלמדו בפועל, ולכן לעיתים יכולתם לעזור להם היתה פחותה.
צוות האנגלית דן גם בשאלות על חלוקת הנטל והמעמסה בחיבור החומרים ליום המקוון וכן בשאלה של עבודת הצוות הגבוהה שנדרשת לקראת יום כל כך אינטנסיבי.

החלטות הצוות היו שלהבא, רצוי לחלק יום כזה לשני מקצועות לימוד, או לשני נושאים עיקריים כי תלמיד שמתקשה באנגלית יתקשה להיות מרוכז במשך יום שלם במשימה שכולה אנגלית. כמו כן הוחלט בצוות שלהבא לא תהיה חלוקה מחודשת של הכיתות הפיזיות הקיימות בביה"ס והתלמידים ישארו גם ביום המקוון בחלוקה לפי ההקבצות המקוריות. לקראת הפעם הבאה יהודקו הקשרים בתוך הצוות ותעשה חלוקה ברורה של מטלות בין חברי הצוות.

כל המורים הדגישו את ההתלהבות והלמידה שאפיינו את היום הזה ואת הרצון לחזור על ימיים נוספים כאלה עם תלמידי שכבה אחרת!