יום רביעי, 30 בינואר 2008

הפצת הידע בארגון

רבות כבר נכתב על הדרכים האופטימליות להפיץ את הידע בארגון כך שלא יהיה רכושו של אדם אחד בלבד, ועל מנת שהארגון יוכל להסתמך על ידע שכבר קיים בתוכו ונצבר אצל אנשים כדי לבנות המשכיות על בסיס הידע הזה. היום מצאתי את עצמי מהרהרת שוב בשאלה הזו בעקבות מקומי כמדריכה. שתי מורות המלמדות באחת משכבות הגיל בביה"ס רוצות לעבוד עם התלמידים במודל חקר בתהליך מידעני. מורות שכבה זו כלל אינן מודעות לעבודה בתהליכים דומים שנעשים במסגרת השיעורים של מורה אחרת. ובנוסף, מורות אלו אינן מודעות לעומס שנוצר על התלמידים כתוצאה מכך ששתי עבודות חקר, בתהליכים מידעניים נעשות בסמיכות גבוהה כל כך זו לזו.

כמדריכה שמכירה את כל הנושאים שמפותחים בסביבה, מצאתי לנכון להפנות את תשומת לבן של המורות לשלבי העבודה המידענית שהתלמידים עוברים אצל המורה האחרת ולהבנייה של היחידה שהמורה יצרה, שמשמשת כמודל להבניית התהליך המידעני עם התלמידים. חשפתי בפניהן את הסביבה עם כל החומרים שהיא מכילה, הכלים המהווים פיגומים ומקלים על התלמידים לחפש את המידע, לאסוף אותו ולארגנו בטבלאות, והחומרים שנמצאים ומכילים מצגות וסיכומים השייכים לסטנדרטים השונים במידענות. המורות הרגישו שהחומרים יעזרו גם להן מאד, ושיש להן בסיס נוח להפעיל את התוכנית שלהן, בסיס שנבנה על ידי מורה אחרת.

אחד המנגנונים שפיתחנו על מנת לחשוף את הפעילויות שמפתחות מורות שונות בפני מורות קולגות נקרא "במת עמיתים" . במת עמיתים היא במה של המורות המתקיימת בפגישות המליאה המשותפות שנערכות אחת לחודש. בבמה מציגה כל פעם מורה אחרת את היחידה שבנתה ופיתחה. מנגנון נוסף הוא "העברה מפה לפה" שנעשה על ידי המדריכות שיושבות עם מורות שונות מבתי ספר שונים, ומעבירות את המידע בעצמן. ועדיין אני מרגישה שלא די בכך וצריך לשכלל את המנגנונים ולפתח דרכים טובות יותר להפיץ את הידע בארגון.

אין תגובות: