יום שני, 7 בינואר 2008

התאמות לתלמידים ברמות שונות

אחד היתרונות הגלומים בשימוש במחשב להוראה הוא היכולת ללמד בצורה דיפרנציאלית באמת ולהתאים פעילויות ברמות שונות, לתלמידים שונים. ואכן, באחד מבתי הספר ראיתי את היתרון הזה פועל הלכה למעשה , וקורם עור וגידים.

המורה התאימה פעילויות שונות לתלמידי כיתות ה' שלמדו אנגלית. בפינה אחת ישבו שני תלמידים שעסקו בקריאה . תלמידים שבמיוחד בשבילם מצאה המורה אתר שמלמד את פירוק וצירוף ההברות באנגלית על מנת שיוכלו לרכוש את הקריאה שטרם נרכשה בצורה מושלמת. האתר, צבעוני ומרהיב, מעניין ומסקרן, גרם לתלמידים מוטיבציה ללמידה ורצון עז לקרוא, למרות הקושי הקיים אצלם. התלמידים עזרו זה לזה ועבדו בצורה עצמאית ומעוררת התפעלות.

בפינה אחרת ישבו שלושה תלמדיים שתרגמו קטע מעברית לאנגלית בנושא האוהל של הבדווים. תלמידים אלו הם דוברי אנגלית, שנמצאים ברמה גבוהה מאד ביחס לכיתה. גם להם הצליחה המורה למצוא פתרון בעזרת המחשבים הניידים ולהפעילם בכיתה באופן עצמאי ומאתגר. אני מוכרחה לציין שמורה זו נכנסה למהלך של המחשבים באופן מחושב מאד, ולמרות שבהתחלה היא היתה מעט מסוייגת, בעיקר כי הרגישה חשש גדול מהטכנולוגיה, היא השלימה את הפערים במהירות והיום כעבור שנה, היא מנצלת את יתרונות המחשב בצורה מעוררת השראה.

אין תגובות: