יום ראשון, 2 בנובמבר 2008

על מנהלים מורים ושילוב טכנולוגיה בחינוך

בשיטוטי האחרונים ברשת תוך כדי חיפוש מידע על טיפולוגיות של טיפוסי מורים נתקלתי במאמרם של ד"ר יהודה פלד, יעל קלי ויהודית דורי : "אינטראקציה בין מורי מדעים למנהלי בתי הספר והשפעתם על שילוב טכנולוגיה – ניתוח רטרוספקטיבי 2007[1] ". במאמר מנתחים ד"ר פלד וחובריו את האינטראקציה בין מנהלים לבין התפתחותם המקצועית של מורי מדעים. המחקר שבוצע בין השנים 2003-2005 הינו מחקר המשך למחקר קודם שנעשה בשנים 1998-2001.
אוכלוסית המחקר כללה 19 מורים למדעים ו- 10 מנהלים של חטיבות ביינים. מתודולוגית המחקר כללה ראיונות חוזרים עם אותם מורים שהשתתפו במחקר הקודם. המורים במחקר הקודם נחלקו לארבעה טיפוסים עיקריים: פורצי הדרך, ההולכים בתלם, המתחמקים והסרבנים. (החלוקה לטיפוסי המורים התבססה על אופן שילוב הטכנולוגיה ותדירותה). גם המנהלים חולקו לארבע קבוצות על סמך הדרך בה עודדו את מורי המדעים לשלב טכנולוגיות בהוראתם. טיפוסי המנהלים נחלקו למנהלים יוזמים ומובילים, מאפשרים ופותחים, מאפשרים ומונעים ומתנגדים. נמצא שבמהלך שבע שנות המחקר המנהלים היו עקביים במתן התמיכה שהעניקו למורי המדעים שלהם. לעומת זאת, המורים השתנו בדרך בה שלבו טכנולוגיה: הם מינפו את השימוש בטכנולוגיה כשעבדו לצד מנהלים יזמים ומובילים, והורידו את כמות השימוש כשעבדו לצד מנהלים מעכבים. נמצא שתפקיד המנהל בעידוד או בעיכוב המורים לשלב טכנולוגיות הינו קריטי במוטיבציה של המורים לשלב טכנולוגיות בהוראתם.
הרקע למחקר נטוע במחקרים רבים, שמצאו שהצלחת החדרת הטכנולוגיה לכיתה והשימוש בה תלויה באווירה בבית הספר ובגישות המנהל. מאפיניי בתי הספר משקפים את מאפייני המנהלים העומדים בראשם. במחקר קודם, שנעשה ע"י דורי טל ופלד (
[2]Dori, Tal & Peled., 2002) כבסיס למחקר ההמשך הנוכחי, נבנה מודל תיאורטי להתפתחות מקצועית של מורים המשלבים טכנולוגיה בהוראתם, ובמיוחד התפתחות מקצועית של מורים המשלבים אתר מלווה הוראה-למידה. במחקר הקודם נבחנו עמדות המורים ביחס להוראה מבוססת אתר אינטרנט. מאחר ומורים אלו השתמשו באתר מלווה לצרכי הוראה-למידה, פיתחו חומרים מבוססי רשת והטמיעו אותם בכיתה - התחזק בטחונם בטכנולוגיה.
אחרי שאופיינו גם ארבעת טיפוסים של מנהלים: מנהל יזום, מוביל ודוחף , מנהל מאפשר ופותח, מנהל מאפשר ומונע, ומנהל מתנגד חיפש מחקר ההמשך מענה לשאלות המחקר הבאות:
כיצד מורים משלבים טכנולוגיה בכיתתם אחרי שעברו חמש שנים מאז שהשתתפו בתוכניות לשילוב טכנולוגיה?
מה המאפיינים של גישות המנהלים כלפי הטמעת הטכנולוגיה במהלך שבע השנים של מחקר האורך?
מה ההשפעה של המנהלים על המורים ביחס לשילוב הטכנולוגיות?
התוצאות הצביעו על כך שגישתם של המנהלים כלפי שילוב הטכנולוגיות במהלך חמש שנים לא השתנתה, ונשארה כפי שהיתה. מכאן, שכל מנהל נשאר מקוטלג כפי שקוטלג במחקר הקודם. שלא כמו המנהלים,גישתם של המורים כלפי שלוב הטכנולוגיות השתנתה במהלך חמש שנים. בתמיכת המנהלים המעודדים ופורצי הדרך, מורים שקוטלגו במחקר הקודם כהולכים בתלם ומתחמקים ואפילו סרבנים, שינו את גישתם לגישה תומכת יותר והפכו להיות חיוביים יותר כלפי שילוב הטכנולוגיה בהוראה. מכאן, שמנהלים משני טיפוסיים: מסוג יזמים ומובילים ומסוג פתוחים ומאפשרים העצימו את המורים שלהם לרמה גבוהה יותר של יישום טכנולוגי. לעומתם, מנהלים משני הסוגים של מאפשרים והמעכבים ומסוג המתנגדים גרמו למורים לרגרסיה, והמורים הללו הביעו עמדות נמוכות יותר מאלו שהתחילו אתן.
ממצאי המחקר תומכים במחקרים קודמים שנעשו על ידי פוסטר , לווינג ושומט (Foster, Loving and Shumate , 2000[3]) . ניתן לנבא את הצלחתם של המורים לשלב טכנולוגיה בהוראה באופן כללי והוראה מבוססת אתר באופן פרטני, על פי סוג המנהל העומד בראש ביה"ס. הממצאים מאששים את ההנחה שתחת הנהגה של מנהל מטיפוס יוזם ומוביל המורים מתקדמים לטיפוס גבוה יותר מבחינת שילוב הטכנולוגיה בהוראה. ההולך בתלם, שהינו המורה שבד"כ מבצע את המוטל עליו משתדרג למורה מוביל ומורה מתחמק הופך להיות שותף פעיל והולך בתלם. בעידודו של מנהל יוזם המורה היוזם ישיג את המקסימום מיכולותיו לשלב טכנולוגיה בהוראה. מורה סרבן לא ישנה את עמדותיו, גם תחת ניהולו של מנהל יזם.
למרות שלכאורה אין חדש במחקר זה, והוא מאשש את תחושות הבטן של אלו שנמצאים בשטח ויודעים שההצלחה של שילוב הטכנולגויות בכיתה תלוי בראש ובראשונה בהובלה של המנהל, הוא עדיין מפתיע בעובדה שלא זאת בלבד שמנהל מאפשר ויוזם גורם למוריו לרצות, להשתדל ולשלב טכנולוגיות , הוא מפתיע בכך שהמנהל מעצים את המורים ומאפשר להם להוציא מהכוח אל הפועל ולהביא לידי ביטוי את היכולת הטכנולוגית שלהם למיצוי מיטבי ומקסימאלי. העובדה שמנהל יזם גורם למורים להתקדם מעבר למקום בו הם נמצאים מעודדת.
כשלעצמי, התחלתי לנסות ולסווג במוחי את המנהלים אתם אני עובדת בתוכנית הניידים ולנסות לנבא על סמך טיפוסי המנהלים, מה היה קורה להתפתחות המקצועית של המורים מבחינת שילוב הטכנולוגיות לו הייתי עושה מחקר דומה בבתי הספר בהם אני עובדת. האם אכן הייתי מוצאת תוצאות דומות לגבי האינטראקציה שבין טיפוסי המנהלים למורים ביחס לשילוב הניידים בהוראה-למידה?

[1] Yehuda Peled Yael Kali Yehudith J. Dori (2007) Interaction between science teachers and school principals and its influence on technology implementation: A retrospective analysis
Also available on
http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2007/noon/N_7.pdf
Retrieved on 1/11/08

[2] Dori, J. Y., Tal,T. R. and Y. Peled (2002). Characteristics of Science Teachers Who Incorporate Web- Based Teaching. Research in Science Education. 32 (4), 511-547.
[3] Foster, E. S., Loving, C. C., & Shumate, A. (2000). Effective Principles, Effective Professional
Development Schools. Teaching and Change. Thousand Oaks, Sage Pub. Pp 76-97

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

ללא ספק שילוב של טכנולוגיה בתוכנית הלימודים ובהוראה לגיל הרך זהו הדבר הנכון והמתבקש לעשות. מנהלים אשר מנסים למנוע מהמורים לבצע שינויים טכנולוגיים מעקבים את בית הספר שלהם ואת התקדמותו (בפרט את התקדמות התלמידים).