יום רביעי, 23 ביולי 2008

יוצרים תפקיד חדש

אחד האתגרים בתוכנית נובע מראשוניותה. אין ממי ללמוד ואין מודלים להעתיק. על מנת להתמודד עם האתגרים הרבים שמציבה התוכנית, צוות ההדרכה המורכב מנציגים של הגופים השונים המעורבים בתוכנית מקיים מפגשי חשיבה. המפגש היום הוקדש להגדרת תפקיד מנהל קמפוס. זהו התפקיד חדש ואתגרי, ויש ליצור הגדרת תפקיד, תחומי אחריות ודרכי פעולה. הבסיס להגדרת התפקיד נשען על תפקיד רכז מחשוב ועל תפקידים נוספים. תפקיד רכז המחשוב הוגדר כבר בתורה שבכתב על ידי משרד החינוך, ובתורה שבע"פ מתוך ידע קיים ומהניסיון שלנו בשנתיים שבהם אנחנו כמדריכות מובילות את הפרוייקט. היבטים נוספים של התפקיד מתייחסים להיבטים פדגוגיים, הדרכתיים, מנהלתיים ומערכתיים. כך למשל, ברור שהאיוש לתפקיד מחייב שותפות בצוות הניהול הבית ספרי, כמו גם התבוננות מערכתית על בית הספר. התפקיד מחייב יכולת הנחיית מורים והדרכתם וכן כישורים וידע טכנולוגיים. בהגדרת התפקיד חשבנו על המודל הרצוי, גם אם לא יהיה מצוי, מאחר ויש לבחור לתפקיד את האדם המתאים ביותר בביה"ס.

אין תגובות: